Selecteer een pagina

Lesson Study: praktische handreiking voor teams

Iris Uffen, Siebrich de Vries, Sui Lin Goei & Nellie Verhoef

Samenvatting

Het boek Lesson Study: praktische handreiking voor teams is een grondige verkenning van Lesson Study in het Nederlandse onderwijs. Het richt zich op de implementatie van Lesson Study als een mengvorm van formeel en informeel leren. Het boek behandelt onder meer de uitdagingen en kansen van Lesson Study in de Nederlandse context, de rol van begeleiders en de leerprocessen.

De auteurs baseren hun bevindingen op uitgebreid onderzoek, waaronder analyses van vragenlijsten, interviews en gespreksanalyses van Lesson Study-bijeenkomsten in het voortgezet onderwijs. Ook worden er praktische handreikingen gedaan voor effectieve toepassing van Lesson Study in scholen, waardoor het boek een waardevolle bijdrage is voor lerarenteams en alle andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de professionalisering van leraren en het onderzoek daarnaar.

Iris Uffen is adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg bij scholengroep Trivium, en promovendus bij de lerarenopleiding aan de Universiteit van Groningen. Siebrich de Vries is lector Didactiek Vak en Beroep bij nhl Stenden Hogeschool. Sui Lin Goei is lector Betekenisvolle en Inclusieve Leeromgevingen en academic director educatieve masters aan de Hogeschool Windesheim. Nellie Verhoef is gepensioneerd, en was universitair docent bij de Lerarenopleiding van de Universiteit Twente.

Mogelijk gemaakt door: